Inte sällan anklagar svenskar svenskan för att vara ett fattigt språk. Det konstateras att det finns så många fler ord i engelskan och att det därmed inte skulle gå att uttrycka sig lika nyanserat på svenska.

Jag håller inte med. Inte ens nästan. Lite stöddigt säger jag att det inte har med språket att göra. Det har med användaren av språket att göra. Med lite tålamod och fantasi går det alltid att uttrycka sig tydligt och snyggt.

Jag pluggade utomlands i sex år och under mitt sista år på Mary Washington College jobbade jag som handledare på deras ’Writing Center’. Då hjälpte jag amerikanska studenter med deras uppsatser. (Och tycker mig alltså ha lite koll på engelska!) Nu har jag arbetat med svenska språket som mitt huvudsakliga verktyg i ganska många år. Och från min horisont är svenskan är ett väldigt lättarbetat och roligt språk.

Inte minst tack vare att vi hela tiden kan bygga nya ord.

Screen Shot 2016-04-20 at 09.24.04