Är det fusk att ha en bra historia?

”Men mamma är det inte fusk att berätta historier”, frågade min nioåring mig när jag förklarade att jag arbetar med att skapa historier åt företag och organisationer. Han tolkade förstås det här med ”historier” som [...]

Vilken är din historia?

Effektiv storytelling skiljer budskap som faller platt från dem som lyfter. Vi upplever det i alla möjliga sammanhang; från rektorns tal på skolavslutningen till artiklarna på intranätet. Och visst märker vi när det fungerar och [...]