Under 2017 skulle jag vilja genomföra ett större projekt inom kultur- och kunskapsbärande storytelling. Att i nära samarbete med ett team hos kunden skapa berättelser som fångar och förmedlar vad företaget eller organisationen står för och vad som pågår bakom kulisserna i verksamheten. Tillsammans målar berättelserna en bild av organismen som helhet. De befäster kulturen internt i organisationen och stärker medarbetarnas ambassadörskap i mötet med kunder och andra intressenter.

Ett exempel på ett sådant projekt är en medarbetarhandbok för SJ. Det är ett varumärke som de flesta i Sverige har en relation med och en åsikt om. Det är också en verksamhet med många medarbetare som arbetar med väldigt många olika saker.

Handboken ger medarbetarna en spännande överblick av hela verksamheten och de får även med sig bra svar på de frågor som en nyfiken allmänhet ställer. Hur mycket snö klarar ett tåg att åka igenom? Vilken var den första tågsträckan i Sverige? Om svaren på frågorna är paketerade som berättelser blir det enklare för mig som tredje part att föra dem vidare. Det blir en dominoeffekt på ambassadörskapet.

Frågor som är relevanta för en intern målgrupp skulle kunna vara: Hur ser vardagen ut för en medarbetare på HR-avdelningen? Hur skiljer sig jobbet som tågvärd idag jämfört med 1980?

En annan tillämpning av kultur- och kunskapsbärande storytelling skulle kunna vara att skapa en ledarskapshandbok åt en internationell organisation med många chefer som befinner sig på olika nivåer och i olika kulturella kontext. Här skapar man berättelser utifrån frågor: Vad kännetecknar gott ledarskap i vår organisation? Hur leder man mot vår vision? Men man bjuder även på exempel på best practice när det gäller att skapa effektiva och kreativa team.

Sedan samlar man materialet i en tryckt bok eller i en pärm där man uppdaterar kapitel under resans gång. Ett annat alternativ är att materialet publiceras i digitala kanaler, eller en kombination av dessa. Eller varför inte komplettera med att presentera en berättelse i månaden i videoformat?

Låter det här som något för din organisation? Skicka ett mejl till anna.skarin@spokesplace.se eller slå en signal på 0707-88 13 15.

Här kan du läsa om mina andra drömuppdrag:

Drömuppdrag 1 – Kulturbärande storytellingDrömuppdrag 2 – Det svenska litteraturundret och Drömuppdrag 3 – Föreställningen på turné. Drömuppdrag 4 – Jag ska bli Youtuber

tag