När personalen på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg kommunicerar med varandra, eller med invånarna, har de alltid ett mål: De vill att någon ska förstå eller göra något. Men kommunikation är svårt, och det kan ställa till problem om avsändaren tror sig ha kommunicerat när hen i själva verket har informerat.

För de flesta faller det sig naturligt att utgå ifrån sig själv i kommunikation med andra, både när det gäller kunskapsnivå och språkförståelse. De flesta tenderar att fokusera på uppgiften, som att få med all relevant information i mejlet och skicka det, snarare än att sätta sig in i hur mottagaren tänker och känner.
– Den som kommunicerar behöver både vilja förstå sin mottagare och ha tid att reflektera kring vad som krävs för att nå fram. Vi har mycket att vinna på att bli bättre på att kommunicera internt och med externa målgrupper som invånare och samverkanspartners, säger Camilla.

Svårt att bryta mönster inne i en ram

En offentlig organisation har tydliga ramar att förhålla sig till, vilket kan göra personalen rädda att trampa fel. Det känns tryggare att hålla sig till fakta snarare än att testa nya grepp. Men det finns enkla sätt att göra budskapen mer aptitliga utan att tumma på innehållets integritet. Camilla berättar att flera av hennes kollegor har börjat använda goda exempel i sin kommunikation efter workshopen i storytelling. De gestaltar hur de arbetar genom att exempelvis berätta om en person som gick en utbildning i deras regi som sedan ledde till jobb.

– Storytelling berör på ett annat sätt än om vi bara förmedlar något som fakta. Genom att bygga in budskapen i en berättelse blir det mer intressant och relevant, och enklare att ta till sig.

Storytelling kan också användas för att underlätta samverkan och det kollegiala lärandet. Camilla berättar att hon i sin roll tänker mycket på hur man kan skapa engagemang och stärka gemensamma värderingar, så att invånarna får en enhetlig upplevelse hela vägen genom förvaltningen.

– För att invånarna som är i kontakt med olika delar av förvaltningen ska uppleva att de har kontakt med samma organisation behöver vi som jobbar här känna så. Berättelser kan fungera som en brygga mellan olika avdelningar och främja samarbetet.

Okej, en sista fråga. Blev du överraskad att kollegorna var så sensationellt bra på storytelling? 

– Jag blev både överraskad och stolt. De tog sig an uppgiften med inlevelse och använde storytelling-verktygen för att skapa fantastiska berättelser. Jag är också glad över att alla hittade sitt sätt att bidra utifrån sin personlighet. Några är mer uttrycksfulla i sitt sätt att berätta och andra uttrycker sig på ett mer tillbakahållet sätt, och båda blev lika bra.
Om arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för att invånarna ska få arbete och försörja sig själva. För att nå det målet arbetar de till exempel med olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildning för vuxna. Det är också arbetsmarknadsförvaltningen som hanterar ansökningar om försörjningsstöd.

Published On: 2023-08-20|

Kontakta mig

Om du är en sådan som gillar kontaktformulär går det att fylla i ett här: Kontakt. Annars kan du mejla på anna.skarin@spokesplace.se eller ringa på 0707-88 13 15.

Vill du lära dig mer om storytelling? Arbetar du med saker som är komplexa eller svåra att kommunicera? Eller är du en allmänt nyfiken och vetgirig person? Anmäl dig till nyhetsbrevet.